اهداف برگزاری

برگزاری نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی آزمایشگاهی و داروسازی – اِکفا، در مدت زمان پیش بینی شده، صرفا مبتنی بر اهداف و چشم انداز های کوتاه مدت تبیین نشده است؛ بلکه به دنبال فراهم ساختن بستری است تا مجموعه ای از سرمایه های ارزشمند انسانی اعم از پژوهشگران، گروه های دانشگاهی، کارآفرینان، بازرگانان و کارشناسان در حوزه پزشکی، تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی و داروسازی داخلی و خارجی از اقصی نقاط جهان گردهم جمع شوند. نمایشگاه بین المللی در کنار دو رویداد برگزاری کنگره بین المللی زیست پزشکی و جشنواره، صرفا جنبه نمایش کالا و انجام مذاکرات تجاری نیست، بلکه فرصتی برای تبادل تجربه ها و اطلاعات گوناگون در زمینه ارائه آخرین استانداردهای جهانی و پیشرفت های صنعتی، دستاوردهای علمی، پژوهشی و صنعتی در حوزه های مختلف پزشکی تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی و داروسازی است. علاوه براین، شناخت توانايي هاي علمي، پژوهشي و صنعتي كشور و تقويت ارتباط بين دانشگاه ها و صنايع و مراكز علمي- پژوهشي كشور از دیگر اهداف برگزاری این نمایشگاه است. با توجه و عنایت به محدوده وسیع از فعالیت های پیش بینی شده که توسعه علمی، اقتصادی و انتقال فن آوری را در بر می گیرد می توان این رویداد را بر اساس پارامترهای موجود در شکل گیری پارک های علمی که بر پایه اهدافی چون ایجاد و افزایش انگیزش و مدیریت فن آوری تکنولوژیک در میان دانشگاه ها، توسعه اقتصاد دانش محور و رشد شرکت های متکی بر نوآوری شکل می گیرد؛ یک پارک علم و فناوری در نظر گرفت.