دعوت از مسئولین اداری مالی حوزه سلامت و پیگیری مطالبات شرکت های تجهیزات پزشکی و دارویی

با توجه به اقدامات مثبت و قابل توجه دولت یازدهم و اهمچنین رضایت مندی مردم از طرح تحول سلامت، لازم است در دولت دوازدهم مشکلات بسترسازان این طرح که همان شرکت های تجهیزات پزشکی و دارویی هستند به نحوی شایسته پیگیری شود.

به گزارش روابط عمومی نمایشگاه بین المللی اکفا، با هدف ایجاد بستری مناسب، در جهت پیگیری مطالبات مالی شرکت های تجهیزات پزشکی و دارویی، از مسئولین اداری و مالی مرتبط با حوزه سلامت دعوت شده است تا در قالب نشست ویژه با مدیران شرکت های غیرخصوصی که طی یک سال گذشته مطالبات مالی خود را نتوانسته اند دریافت کنند در نمایشگاه بین المللی اکفا حضور یابند.

حل مشکل مطالبات شرکت ها، و ارائه پیشنهادات مدیران ارشد شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی به مسئولین متولی امر، می تواند نقص های اجرایی در طرح تحول سلامت را برطرف و به پیشبرد اهداف بلند مدت و کوتاه مدت وزارت بهداشت؛ درمان و آموزش پزشکی کمک نماید.