روزنامه ابتکار: حضور ۶۰۰ شرکت داخلی و خارجی در نمایشگاه بین المللی اکفا

دبیر اجرایی نمایشگاه بین المللی اکفا گفت: در تلاش هستیم فضا را میان شرکت‌های دانش بنیان رقابتی کنیم تا با این اقدام روند فعالیت شرکت‌های نامبرده ارتقا پیدا کنند.

به گزارش «ابتکار»، مجید مسگر طهرانی دبیر اجرایی نمایشگاه اکفا در نشست خبری که دیروز برگزار شد، اظهار کرد: هدف از برگزاری چنین نمایشگاهی حمایت از محصولات ملی است. وی بیان کرد: در تلاش هستیم فضا را میان شرکت‌های دانش بنیان رقابتی کنیم تا با این اقدام روند فعالیت شرکت‌های نامبرده ارتقا پیدا کنند.

دبیر اجرایی نمایشگاه اکفا بیان کرد: در حال مذاکره در خصوص برگزاری جشنواره ملی مدیران برتر در سه حوزه تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی و دارو سازی هستیم و بنا داریم تا سازمان غذا و دارو بر اساس شاخص‌های تبیین شده ارزیابی کرده تا مدیر برتر انتخاب شود. مسگر تهرانی تاکید کرد: در جشنواره ملی مدیران برتر ممیزی آن بر عهده سازمان غذا و دارو است. دبیر اجرایی نمایشگاه اکفا ادامه داد: در نمایشگاه اکفا بیش از ۶۰۰ شرکت دانش‌بنیان و خارجی حضور دارند.
وی اظهار کرد: هدف اصلی ما رونق صادرات است، اما از واردات همراه با ورود دانش فنی نیز استقبال می کنیم. متاسفانه در حوزه محصولات پزشکی کمی با دنیا فاصله داریم و این نمایشگاه فضا را برای کشورمان آماده کرده تا کشورهای خارجی در حوزه محصولات دارویی، تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی سرمایه‌گذاری کنند و یکی از اهداف اصلی برگزاری این نمایشگاه این است که شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی با شرکت‌های خارجی با یکدیگر تعامل و تبادل نظر خوبی انجام دهند.

مسگر تهرانی با بیان اینکه نمایشگاه اکفا، کنگره بین‌المللی زیست پزشکی و جشنواره زیست دارو در یک زمان و مکان برگزار می‌شود، افزود: از دیگر اهداف برگزاری این سه محفل نزدیک شدن دو حوزه بیولوژی و داروسازی است تا زمینه پژوهش در کشور فراهم شود. وی بیان کرد: در حوزه تجهیزات پزشکی بیشتر کشور‌های آمریکایی و در حوزه داروسازی و آزمایشگاهی بیشتر از کشور‌های اروپایی شرکت دارند، به طوری که ۶۰ درصد غرفه‌داران داخلی و بقیه از آن شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران بین المللی هستند. دبیر اجرایی نمایشگاه اکفا با بیان اینکه کنگره زیست پزشکی به وسیله انستیتو‌پاستور، نمایشگاه بین‌المللی اکفا به وسیله سازمان غذا و دارو و جشنواره بین المللی زیست دارو توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می‌شود، تصریح کرد: شرکت‌های داخلی باید از نظر کیفیت محصولات خود را هم سطح شرکت‌های مطرح کنند که این محفل به همین علت در تاریخ ۲۷ لغایت ۳۰ آذر ماه برگزار می‌شود.

خبر در روزنامه ابتکار : لینک