قوانین و مقررات متقاضیان غرفه

- کالاها و خدماتی مجاز به ارایه در نمایشگاه هستند که در چارچوب موضوع نمایشگاه بوده و با حوزه فعالیت شرکت و یا انجمن مربوطه منطبق باشد.
- ارایه گواهی استاندارد برای کالاها و محصولاتی که از سوی سازمان استاندارد مشمول استاندارد اجباری هستند الزامی است.
- کالا و خدمات ارایه شده در نمایشگاه باید مجوز تولید و عرضه را از سازمان غذا و دارو یا دانشگاه علوم پزشکی مربوطه دریافت کرده باشد.
- فروش مستقیم کالا و ارایه خدمات در محل نمایشگاه – غرفه ممنوع است. بدیهی است غرفه داران محترم صرفا مجاز به بازاریابی کالا یا خدمات خود در محل نمایشگاه هستند.
- ارایه کالاهای قاچاق یا غیر اصیل و هر گونه تبلیغ آن در نمایشگاه مجاز نیست.
- کالاها و خدمات مورد ارایه در نمایشگاه و نیز عرضه کلیه اقلام تبلیغاتی مربوط به کالاهای خارجی از تصاویر مغایر با شأن و شئونات فرهنگی، اسلامی شرعی و اجتماعی کشور استفاده نشده باشد.( مطلقا ممنوع است! )
- پوشش غرفه داران متناسب با شئونات فرهنگی و اسلامی انتخاب شود.
- چنانچه از مقررات و ضوابط و شرایط نمایشگاه عدول گردد، قرارداد واگذاری غرفه کان لم یکن تلقی خواهد گردید. بدیهی است نسبت به جمع آوری غرفه مذکور اقدام قانونی بعمل خواهد آمد و متقاضی نمی تواند هیچگونه اعتراضی داشته باشد و عواقب ناشی از آن به عهده طرف قرارداد است.
- مسئولیت نظارت کامل بر رعایت تمامی شرایط و مقررات تا پایان زمان برگزاری نمایشگاه به عهده متقاضی است.