تعرفه واگذاری غرفه ها

نوع نمایشگاه تعرفه (بر اساس هر متر مربع - موقعیت غرفه)
نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی 800 هزار تومان - 1 میلیون تومان
نمایشگاه بین المللی تجهیزات آزمایشگاهی 1 میلیون تومان - 1.2 میلیون تومان
نمایشگاه بین المللی داروسازی 1.2 میلیون تومان - 1.5 میلیون تومان

تذکرات
- شرکت های دانش بنیان می توانند از تخفیف 5 درصدی شرکت در نمایشگاه استفاده نمایند.
- تعرفه های اعلامی بر اساس موقعیت قرارگیری غرفه ها متغیر است.